Nakne gamle menn homoseksuell telefonnummer

nakne gamle menn homoseksuell telefonnummer

I Det gamle testamente er vi i en annen verden. Jahves engel velsignet Abraham, og ville gjøre hans etterkommere tallrike som stjernene på himmelen og sanden på havets bredd.

Da ville monogami være en dårlig idé. Abrahams sønnesønn Jakob gjorde sitt beste. Han var ikke bare gift med søstrene Lea og Rakel, men også med trellkvinnene Bilha og Silpa, og disse fødte ham tallrike guttebarn. Fire generasjoner etter Jakob forbød Moseloven slikt ekteskap med to søstre, men det var ikke noe påbud om monogami.

I tredje Mosebok får vi en detaljert liste over nær beslektede kvinner som en mann ikke fikk ha samleie med. For eksempel vanærer den som har samleie med sin fars kone, sin far, og de skal begge dø. Og "når en mann har omgang med en mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning.

De skal begge dø; det hviler blodskyld på dem". Likedan skal menn og kvinner som har omgang med dyr, dø. Samleie under menstruasjon er forbudt, og seksuell aktivitet som ikke sikter mot at mannlig sæd skal befrukte kvinnelig egg, er en uting.

Mannen skal skille seg fra sin hustru om hun ikke føder ham barn, for det er naturligvis bare hun som kan være steril. Helt siden Adam og Eva er det fy og skam å vise seg naken. På Jesu tid, mange hundreår etter Moseloven, var jødene splittet i ulike sekter. Én sekt var essenerne. Det var trolig menn fra denne sekten som bodde i det klosteret vi har ruiner av nær Dødehavet.

Fra disse asketene har vi dødehavsrullene, som ble funnet i huler nær klosteret i og senere. Essenerne bidro ikke til å gjøre Abrahams etterkommere tallrike som stjernene på himmelen eller sanden på stranden, for de "vender seg bort fra nytelser som en synd", heter det hos den jødiske forfatteren Josefus, og "anser avholdenhet og det å ikke gi etter for sine lidenskaper, for en dyd".

Homoerotikk nevnes ikke, men var sikkert strengt forbudt. En annen sekt var den som ble grunnlagt av Jesus fra Nasaret. Jesus var rett nok til stede ved et bryllup i Kana og hjalp til med å skaffe vin.

Men som sin frende Døperen Johannes var han ugift, og han bød andre å glemme ektefelle og familie for å følge ham som disipler. Mest drastisk er Jesus i Mattheusevangeliet kap.

Jesus tar flere ganger avstand fra Moseloven. Ikke vil han vite av parolen øye for øye og tann for tann, og heller ikke av skilsmisse og gjengifte med det for øye å lage jødebarn. Men vi hører ikke at han protesterte mot Moselovens påbud om dødsstraff for homoerotikk. Likesom dødehavsrullene ikke har noe klart forbud mot homoseksualitet, har vi ikke noe Jesuord om emnet.

Men fenomenet var sikkert like avskydd blant de første kristne som blant essenerne, ut fra det man ellers vet om deres holdninger. Hvis evangeliene om Jesus er tause, gir Paulus desto klarere tale. Han var ugift selv, og skriver i sitt første brev til menigheten i Korint at "helst ville jeg at alle var som jeg" kap. De kristne er avholdende for å vinne en evig seierskrans kap. Det er godt for en mann å ikke røre en kvinne, men om enker og ugifte menn ikke greier å leve avholdende, får de heller gifte seg.

Det er imidlertid kort tid igjen, "fra nå av må derfor de gifte leve som om de var ugifte" kap. Hvis heteroerotikk står så lavt i kurs, er det desto mindre å vente for homosådan. Far ikke vill her!

Hverken utuktige, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, malakoi, arsenokoitai, tjuver, pengegriske, drankere, baktalere eller røvere" kap. Det er viktig å understreke at pedofili ikke er en legning. Rent historisk betraktet man tidligere både homofili og pedofili som ulike sykdommer knyttet til valg av seksualobjekt. Senere ble homofili normalisert og fikk status som en legning, slik at vi nå opererer med to seksuelle legninger, en heterofil og en homofil som to uavhengige dimensjoner.

En teori er at alle har noe av begge legningene i seg, men med ulik styrke. Biseksuelle vil da være personer som har mye av begge legningene Langfeldt, I en undersøkelse blant 48 menn som bare hadde forgrepet seg på gutter, sa 13 at de var heterofile og 15 at de var homofile i begynnelsen av terapien.

De resterende 19 sa de var bifile, eller at de var usikre på sin seksuelle legning. Etter 4 måneder i terapi mente fortsatt 6 at de var heterofile, mens terapeuten vurderte bare en person som heterofil. Blant de 6 som definerte seg som biseksuelle, var det 2 som etter 4 måneder i terapi definerte seg som utelukkende homofile. Terapeuten mente det var 3. Av de 13 som var usikre på sin seksuelle legning, kom hele 9 personer frem til at de var homofile etter 4 måneder i terapi Langfeldt, Andelen homofile som forgriper seg på barn, er i alle undersøkelser høyere enn forventet Finkelhor, Ut fra IKSTs tall fra siste årsmelding er det rimelig å anta at tallene fra IKST ikke er tilfeldige, men gjenspeiler et generelt trekk i overgrepspopulasjonen.

Menn som forgriper seg på gutter, er trolig forskjellige på flere områder fra menn som forgriper seg på jenter Langfeldt, I IKSTs undersøkelse har menn som forgriper seg på gutter, gjennomsnittlig 6 ofre, mens de som forgriper seg på jenter, gjennomsnittlig har 2,5 ofre.

Hvis vi antar at noen av dem som forgriper seg på barn, har en felles etiologi, uavhengig av seksuell legning, skulle det innebære at ca. Ettersom andelen homofile i IKST-utvalget er langt høyere, kan en av forklaringene være at det å utvikle en voksen homofil tilknytning er vanskeligere og mer problemfylt enn det å utvikle en voksen heterofil tilknytning. Dette skal jeg belyse gjennom tre case-historier. Det føres fortsatt en debatt om hvorvidt homoseksualitet og heteroseksualitet er medfødt eller ikke, men ingen har ennå kunnet «bevise» verken det ene eller det andre Hines, Derimot vet vi at heteroseksuell og homoseksuell attraksjon gir seg til kjenne tidlig.

En undersøkelse viser at gjennomsnittsalderen for den første homoseksuelle attraksjon hos homofile menn var 7,7 år, med et standardavvik på 3,0. For lesbiske lå gjennomsnittsalderen på 9 år, men med et standardavvik på 4,1. Det er ikke stigmatiserende i vår kultur å ha en heterofil legning, men klart stigmatiserende å ha en homofil legning.

Det betyr at det a priori må være vanskeligere å vokse opp med en homofil legning enn med en heterofil legning, og at etablering av en homofil tilknytning er vanskeligere enn etablering av en heterofil tilknytning. Et annet interessant funn i IKST-undersøkelsen hos de som forgriper seg på gutter, er at bare en av dem ble mobbet for å være homo som barn Langfeldt, De andre opplevde verken å bli mobbet for å være femi eller homo, men kunne derimot være utsatt for generell mobbing.

Mens så å si all forskning på homoseksualitet hos gutter har vært knyttet til femininitet Green, , er det ingen studier over maskuline gutter som blir homofile.

Det er rimelig å anta at det å bli mobbet for å være «homo», eller «femi», er med på å styrke guttens homofile identitet.

Foreldre og omgivelsene vil lettere anta at en feminin gutt er homofil, enn at en maskulin gutt er det. Det innebærer at maskuline homofile gutter vil ha større problemer med å komme ut av skapet enn de feminine. Ut fra et slikt perspektiv vil det være rimelig at homofile vil være mer sårbare i utviklingen av en homofil tilknytning, og derved fortrenge sin homofile legning.

Tim fremstår som en velfungerende mann på 52 år. Han er gift, har to barn og en fin jobb. Han er fortvilet over at han nok en gang har forgrepet seg på gutter, og ønsker å få en slutt på det.

Han sier at han ikke har noe glede av det, og forstår ikke hvorfor han gjør det når det også ødelegger hele livet hans. Tim husker at han ble tiltrukket av gutter allerede i første klasse på barneskolen, spesielt én av guttene som satt ved siden av ham.

Tim fantaserte om å kose med ham og at de var nakne sammen. Når de dusjet etter gymmen, kunne han fantasere om at de holdt rundt hverandre og tok på tissen til hverandre. Da Tim ble litt eldre, ble det helt klart for ham at dette var helt galt. Han skulle gifte seg og få barn. Tim og hans familie hørte til en religiøs bevegelse som overhodet ikke kunne godta homoseksualitet. Hans mor, som hadde en sentral rolle i bevegelsen, var ifølge Tim en meget streng og myndig kvinne.

Utad framstod de som en vellykket og velstående familie, men Tim mente at alle barna var redde for mor. Tim fortalte at mor og far gav aldri noen kjærtegn, og han kunne ikke huske at han noen gang satt på fanget hennes. Tims oppfatning er at hans mor ikke har noen evne til relasjoner, og at selv barnebarna ikke liker henne.

Selv det å onanere var syndig, og Tim ba til Gud om tilgivelse hver gang han hadde onanert. Sin sterkeste opplevelse hadde han i årsalderen. Det var på hytta, og naboene hadde en gutt på besøk som var på Tims alder. En gang de lå og solte seg, spurte gutten om Tim kunne smøre ham på ryggen.

Det endte opp med at de smurte hverandre på hele kroppen og hadde sex sammen. Tim sier at det ble en fantastisk sterk erotisk opplevelse, men at han som voksen hadde fortrengt den. Han ville aldri husket episoden om det ikke hadde vært for gruppeterapien. Han husker at han etterpå fikk en kraftig skyldfølelse og bestemte seg for aldri å gjøre det om igjen.

Gutten reiste dagen etter. På gymnaset ble Tim sammen med en jente, og forteller at hun forførte ham og de hadde sex sammen. Det var en god følelse og Tim forteller at han nå følte seg helt heterofil.

De giftet seg, fikk barn og ble en vellykket familie. Etter en tid begynte Tim å utvikle en seksuell interesse for gutter på 12–13 år. Han mener det «kom av seg selv». Han hadde et spesielt nært forhold til sin nevø, og begynte etter hvert å beføle ham. Etter en tid fortalte nevøen det til sin mor. Hun tok det opp med Tim, som ble livredd og lovet henne aldri å gjøre det mer.

Tim forteller at han jobbet intenst for å holde følelsene for gutter unna, men det utviklet seg nesten til å bli en besettelse. Tims overgrep besto vanligvis i beføling, men noen ganger onanerte han også guttene. De befølte aldri ham. Han ble tatt til slutt, og fikk en dom. Så lenge Tim kan huske, har han hatt en sterk skamfølelse over å bli tiltrukket av andre gutter. Imidlertid har han kalt det en besettelse, og ikke homofile følelser.

Det er skam og skyldfølelse som plager Tim mest. Til tross for at barna, kona, den øvrige familien og de fleste vennene hans støtter ham i å være homofil, føler han likevel den dag i dag mye skam og skyld.

Han har en voksen homofil kjæreste, og opplever voksen seksualitet som positiv og spennende. Skyldfølelsen har han spesielt i forhold til sin far, som døde da Tim var 25 år. Han var en fjern, rettskaffen og innelukket mann. Tim sier at han aldri ville våget å fortelle ham at han var homofil.

Erik sitter i fengsel. Jeg skal ha samtaler med ham for å fremlegge en rapport i retten om eventuell terapi på IKST. Han er en pen ung mann i slutten av tjueårene. Han er sky og skeptisk, og jeg må bruke all min empati for å få noe ut av ham. Han sitter i fengsel og venter på sin tredje dom. Han har forgrepet seg på flere gutter i 8–9-årsalderen. Erik forteller at han kjente en sterk seksuell tiltrekning til gutter allerede da han var 6 år.

Han og hans ett år yngre søster har vokst opp sammen med sin biologiske mor og stefar, som begge mishandlet dem både fysisk og psykisk. De slo dem ofte, og Erik forteller at de fleste gangene visste han ikke hvorfor de slo. En gang da han var 5–6 år, så han gjennom vinduet at de slo søsteren hans slik at hun blødde både fra ørene og nesen.

De måtte dra på sykehus. Senere fikk han høre at de hadde fortalt henne at hun var blitt påkjørt av en bil. Han forteller at en gang da han var rundt 8 år gammel, så de et program på TV som handlet om homofili. Stefar ble rasende og skrek at dersom noen han kjente, var slik, skulle han drepe dem. Erik husker han ble livredd. Da Erik var 9–10 år gammel, ble han første gang seksuelt misbrukt av sin tante. Misbruket skulle vare over flere år. Han og søsteren overnattet ofte hos henne, og når hun badet ham, pleide hun å onanere ham og suge ham på tissen.

Ifølge Erik tror han ikke at hun gjorde noe med søsteren hans. Erik syntes det var ekkelt når hun gjorde det, men bortsett fra det beskriver Erik henne som snill og at det var hyggelig å være der. Erik fikk en lengre forvaringsdom fordi det var tredje gang han ble dømt og rettspsykiaterne karakteriserte ham som pedofil, og uttrykte i retten at de hadde liten tro på at han ville kunne endre seg.

Da Erik begynte i terapi, nektet han å være med i gruppeterapi. Han sa at han var pedofil, og at han av den grunn ikke kunne være sammen med andre. Etter noen timer fikk jeg overtalt ham til å fortsette behandlingen i gruppeterapi.

Erik er en gløgg ung mann, og ble fort godt likt i gruppen. Han fikk mye positive tilbakemeldinger på seg selv, og i perioder ble det for mye for ham. Han reagerer med å bli taus. To i gruppen inviterte ham med på homsebar, men han nektet hårdnakket. Etter en tid med overtaling gir han etter og blir med. Noe over ett år etter at han startet i terapi, opplever han sin første forelskelse i en voksen person.

Han ble overveldet av følelser. Etter hvert som han blir mer og mer interessert i voksne homofile, forstår han ikke hva han så i småguttene. Jeg var 10 år da jeg første gang husker at jeg ble seksuelt interessert i en annen gutt. Han gikk i samme klasse som meg. Jeg husker det som om det skulle være i dag.

Jeg hadde akkurat begynt på skolen og husker godt de kriblende følelsene jeg kjente når jeg så på ham, men jeg ser jo i dag at det å være homofil i min familie var helt utenkelig. Jeg begynte tidlig å onanere, og da var han i tankene mine. Jeg elsket å lekeslåss med ham, for da fikk jeg kroppskontakt med ham.

Jeg var livredd for å være homofil, noe som var utenkelig i det religiøse miljøet jeg vokste opp i. Da jeg var tenåring, fantaserte jeg fortsatt om den samme gutten.

På videregående leste jeg om pedofili. Jeg forsto at jeg var pedofil og var lettet over at jeg ikke var homofil. Under en depresjon fortalte han sin mor at han var pedofil. Hun sa han kunne få bo hjemme og at hun skulle hjelpe ham til å unngå å ha kontakt med barn. Da han begynte i terapi, benektet han enhver befatning med det å være homofil.

... Nakne gamle menn homoseksuell telefonnummer

Nesten alle mine homofile venner har fått tilbud om å selge sex gjennom Gaysir. Gaysir er et av Norges mest populære nettforum med Det prisvinnende nettforumet har fått ros for å skape en trygg og inkluderende nettverk for homofile og lesbiske.

Men ikke alt som skjer inne på nettforumet oppleves like trygt. Han skroller nedover profilen sin og viser fram flere av meldingene han har fått i løpet av den siste tiden. Jeg endte selvfølgelig med å avslå tilbudet, men hjertet mitt hamret og hendene mine skalv da jeg tastet ned svaret. Videregåendeeleven sier han og vennene hans aldri ville solgt seksuelle tjenester, men frykter at andre unggutter kan la seg friste av pengebeløpene.

Da er det ikke sikkert man tenker på konsekvensene, tror han. Sosialkonsulent Andreas Pedersen Kikvik ved hjelpesenteret kjenner igjen problematikken om sexsalg via nettstedet, men sier det er vanskelig å vite hvor utbredt dette er. Vi vet at gutter blir tilbudt penger for seksuelle tjenester gjennom nettsteder som Gaysir, men det er vanskelig å si hvor vanlig det er siden vi mangler forskning på dette feltet.

Han forteller at det likevel er utført enkelte undersøkelser som har avdekket at prostitusjon blant gutter er mer vanlig enn blant jenter. De viser at mellom to til fem prosent av guttene sier de har solgt sex. Det er dobbelt så mange som av jentene. Han sier at til tross for at det er flere gutter enn jenter som oppgir å ha solgt kroppen sin, så er det flest jenter og kvinner som tar kontakt med Prosenteret. For å finne svar på hvorfor det tilsynelatende er få unge gutter og menn som varsler om prostitusjon, tar vi kontakt med Charlotte Ruud Granum.

Hun har skrevet masteroppgaven «Bakom de lukkede dører — En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex». De unge mennene jeg snakket med fortalte at de følte seg oversett i samfunnsdebatten. De reagerte på at det kun fokuseres på at jenter må sette grenser og lære seg å si nei. Hun forteller at det tok lang tid før hun fant noen som ønsket å snakke om egne erfaringer og tror årsaken henger sammen med det hun forklarer som et dobbelt tabu.

Det handler om de grunnleggende ideene vi har om kjønn der det er vanskeligere å forestille seg menn som ofre, spesielt når det er snakk om seksualitet. Ettersom prostitusjon i seg selv er tabubelagt, blir mannlig prostitusjon et dobbelt tabu, sier Ruud Granum. Hun mener det kan forklare hvorfor menn i mindre grad oppsøker hjelp og at det forskes lite på menn som prostituerer seg. De følte seg rett og slett glemt. Noen var unge og usikre, noen trengte pengene mens andre igjen søkte spenningen.

Det er mange ulike grunner til at noen begynner å prostituere seg. Ettersom dette er noe som det ikke snakkes så mye om er det også grunn til å tro at det er store mørketall. Tilbake i Bodø har Haakon Gunnestad lagt fra seg mobilen. Han sier han ikke lenger lar seg påvirke av forespørsler om å selge sex. De kan føle seg presset til å ta i mot tilbud om penger i bytte for seksuelle tjenester.

Det er mye penger det er snakk om og enkelte tenker nok ikke på konsekvensene. Jeg tror også at ungdom som er i et miljø der de føler press om å ha penger til å gå på kafé, dra ut å spise og ha moteriktige klær kan føle at dette er en måte å tjene penger raskt på. Det blir bare ikke snakket like mye om. Jeg måtte vente ei ekstra uke slik at de kunne finne noen som kunne passe for meg, de ville gjerne ha med noen som var homofile i programmet.

Etter ei uke ringte de, da hadde de funnet noen og lurte på om jeg fremdeles var interessert i å bli med, forteller Kent. I programmet blir de single deltagerne sendt i land på ei øde øy i Filippinene. Der er de nakne i tre døgn under innspillingen, som resulterer i seks avsluttende episoder. Programmet ble innspilt i februar, men om naken- datingen førte til at Kent fant kjærligheten, kan han foreløpig ikke si noe om.

At det var en opplevelse utenom det vanlige, er han tydelig på. Det var en veldig spesiell opplevelse, men jeg ble vant til det å være naken og det føltes veldig naturlig, sier Kent. Det ble jo veldig intimt og rett på når man møtes naken, men da lærer man å kjenne en person veldig fort. Vi svømmer i land på stranda, snakker og blir kjent, og plutselig så skjer det ting, sier Kent. Da han var 16 år gammel, gikk Kent åpent ut med at han var homofil i en sak Dagbladet skrev om temaet.

Selv om han opprinnelig kommer fra et lite sted, har han ikke opplevd mye negativt knyttet til det å være homofil på bygda. Nå håper han at han kan hjelpe andre som er usikre på seg selv til å tørre å være seg selv.

Kent har alltid vært åpen og ærlig om hvem han er, og det skal en god del til før har lar andres holdninger mot homofile gå inn på seg. I en pressemelding fra TVNorge sier programsjefen at programmet har som mål å snu opp- ned på ting.

I artikkelen går Stevenson lenger enn til å avvise at det eksisterer noen sammenheng utroskap escort service homoseksuell norway homo-pedoseksualitet og homofili, nakne gamle menn homoseksuell telefonnummer. Han og søsteren overnattet ofte hos henne, og når hun badet ham, pleide hun å onanere ham og suge ham på tissen. Ung pikk er absolutt verdt det». Han hevder at menn som har sex med yngre gutter som er mellom 12 år pedofili og den seksuelle lavalder 16–18 årsnarere enn å være homofile er pederasterefebofile og hebefile. Terapeuten mente det var 3. Det er mange sider ved seksualiteten vi ikke selv styrer utviklingen av. Det var gjengs at respektable borgere tedde seg som Zeus og Sokrates; de levde i monogamt ekteskap, var barnefedre, tok seg store friheter med slavinner og andre lavstatuskvinner og hadde kjønnslig omgang med andre menn.

Nakne gamle menn homoseksuell telefonnummer

HOMOSEKSUELL MASSASJE KONGSVINGER NORSKE GUTTER HAR SEX